2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 Arhiva
 
 
Pentru a cincizecea oară Memoria
Luzian Geier
 

La sfârşitul lunii mai a apărut numărul 1/2005, a cincizecea ediţie a importantei reviste bucureştene trimestriale ?Memoria? (144 pagini, 50 000 lei, respectiv 5 lei noi). Această revistă este una dintre cele mai de seamă publicaţii periodice postceauşiste din România, fondată în anul 1990 sub egida Uniunii Scriitorilor din România. Împreună cu seriile anuale înfiinţate câţiva ani mai târziu, ?Analele Sighet? şi ?Biblioteca Sighet?, precum si ?Arhivele Totalitarismului? (apare începând din anul 1993 cu sprijinul statului şi de curând sub patronajul Academiei Române), revista ?Memoria? se numără printre cele mai meritorii publicaţii de specialitate în ce priveşte prelucrarea istoriei recente a României. ?Memoria? a devenit îndeosebi cel mai renumit cultivator al amintirii în diferitele sectoare ale societăţii acestei ţări, fidel subtitlului ?revista gândirii arestate?, iar pentru nenumărate victime, descendenţii lor sau cititori, un ajutor considerabil în cunoaşterea gândirii ţinute în prizonierat în trecut.

Atitudinea independentă a ?Memoriei? faţă de partide şi guverne i-a îngreunat deseori apariţia, aşa că sprijinirea ocazională din partea germană este îmbucurătoare. Astfel, numărul 50 al revistei a fost promovat de către Fundaţia Culturală ?Konrad Adenauer?.

Redacţia abordează mereu şi teme care se referă la minoritatea germană, ca de exemplu deportările în Uniunea Sovietică şi în Bărăgan. În numărul festiv este publicată o contribuţie a fostului jurnalist Franz Schuttack (din Aalen) privind victimele războiului şi deportării din comuna Liebling, cu titlul ?Drama şvabilor din comuna Liebling?. Acelaşi autor a mai publicat listele victimelor din comunele Lovrin (nr. 3-4/2002), Stamora-Germană (2/2003) şi Peciul Nou (1 şi 2-3/2004). Vor urma listele victimelor din marea comună Sfânta Ana (Alt-und Neusanktanna). Şi chiar dacă se strecoară din când în când unele greşeli de tipar nedorite, redacţiei trebuie să i se exprime adâncă recunoştinţă.

Revista ?Memoria? deţine şi o pagină pe Internet (www.revista.memoria.ro) şi adresă de e-mail (memoria@k.ro).

Acest articol a apărut în Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumănien (Timişoara), 22.06.2005; Siebenbürgische Zeitung (München), 30.06.2005; Der Südostdeutsche (Augsburg), 20.07.2005; Banater Post (München), 10.07.2005.

 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.