2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 Arhiva
 
 
loannes Paulus PP.II Karol Wojtyla
Preafericitul Teoctist
 

Ioannes Paulus PP. II Karol Wojtyla (16.X.1978 - 2.IV.2005)

 

papa ioan paul al 2-lea?Lupta cea bună am luptat, credinţa am păzit, de acum mi s-a pregătit cununa dreptăţii, pe care în ziua aceea mi-o va da Domnul, Dreptul Judecător? (2 Timotei 4, 7-8)

 

Vestea plecării din această lume a Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, neobosit şi curajos slujitor al lui Dumnezeu, împlinitor al învăţăturilor Lui şi promotor statornic al valorilor creştine, a produs mare mâhnire sufletească clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române.

 

Durerea pe care o trăim alături de clerul şi credincioşii Bisericii Catolice de pretutindeni este cu atât mai profundă cu cât noi, românii, ne-am bucurat de cuvântul şi binecuvântarea Episcopului Romei, cu prilejul vizitei ecumenice pe care a făcut-o în România, în luna mai a anului 1999. Au rămas vii în memoria noastră întâlnirile Sanctităţii Sale cu noi, ierarhii Sfântului Sinod, credincioşii, clerul şi tineretul tării noastre în timpul cât s-a aflat în atmosfera de lumină pascală a Praznicului Învierii Domnului.

 

Pentru aceasta am dorit ca Biserica Ortodoxă Română să participe la funeraliile neobositului apostol al dialogului, Papa Ioan Paul al II-lea, spre a împărtăşi fraţilor şi surorilor catolici dragostea şi preţuirea noastră, a românilor, faţă de acest arhipăstor, care, timp de aproape de 27 de ani de pontificat, ca un adevărat apostol al lui Hristos a vestit omenirii întregi valorile evanghelice ale Mântuitorului Iisus Hristos, apărând demnitatea umană şi promovând neîncetat strânsa legătură ce trebuie să existe între progresul ştiinţific, uman şi cel spiritual.

 

Suntem recunoscători Sanctităţii Sale că, pentru prima dată în istoria Bisericii noastre, un Suveran Pontif a dat mărturie publică despre originea apostolică a creştinismului românesc, întemeiat pe propovăduirea Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos de către Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat, fratele Sf. Apostol Petru, curmând astfel şirul neînţelegerilor anterioare care ne tăgăduiau tocmai acest caracter apostolic. În acest sens, Sanctitatea Sa spunea, la debutul vizitei din luna mai 1999, că, în România, ?potrivit tradiţiei, credinţa a fost purtată de fratele lui Petru, Apostolul Andrei, care a pecetluit neobosita sa operă misionară prin martiriul său petrecut la Patras?.

Mai mult, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut cunoscută pe toate meridianele lumii bogăţia spirituală a poporului român, trăitor autentic al credinţei creştine, numind metaforic România ?Grădina Maicii Domnului?, loc unde a venit ca un adevărat pelerin pentru a se împărtăşi de bucuria negrăită pe care doar iubirea sinceră frăţească o poate aduce.

 

Rămânem, de asemenea, pururea recunoscători Sanctităţii Sale pentru deschiderea ecumenică arătată faţă de Ortodoxie, în general, şi faţă de Biserica Ortodoxă Română, în special, deschidere manifestată şi prin susţinerea lucrării misionare desfăşurată de preoţii ortodocşi români în diaspora occidentală şi concretizată prin oferirea de lăcaşuri de cult şi prin sprijinirea ierarhilor şi preoţilor noştri.

 

Totodată, Biserica Ortodoxă Română a apreciat în mod deosebit devotamentul şi hotărârea cu care Papa Ioan Paul al II-lea a apărat şi promovat dialogul teologic, bucurându-se că în relaţiile ei cu Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică, Episcopul Romei a sprijinit stăruitor apropierea celor două Biserici pe calea înţelegerii şi dialogului frăţesc. Aceasta este moştenirea pe care Sanctitatea Sa ne-a lăsat-o, cu credinţa sa neclintită că cele două Biserici din România vor continua acest dialog spre binele şi folosul comun, pe drumul arătat nouă de Hristos însuşi, acela al dragostei fratelui faţă de fratele său.

 

Ne exprimăm, de aceea, nădejdea că cele două Biserici din România, cea Ortodoxă şi cea Unită cu Roma, Greco-Catolică, vor continua să păşească pe drumul deschis de vizita Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, la Bucureşti, în luna mai 1999 şi de vizita Noastră la Roma, în luna octombrie 2002, şi anume drumul dialogului şi al cooperării frăţeşti pentru binele credincioşilor noştri.

 

Ca cel care toată viaţa s-a străduit să semene virtutea şi să combată păcatul, Papa Ioan Paul al II-lea a plecat la Domnul cu durerea în suflet că, deşi a făcut nenumărate apeluri, la care ne-am asociat şi noi, Bisericile istorice din România, pentru ca în Constituţia Europeană să fie recunoscut fundamentul creştin al Europei, acest lucru nu s-a împlinit.

 

Faptul că zilele petrecute la Bucureşti de adormitul întru Domnul, Papa Ioan Paul al II-lea, a făcut ca milioane de credincioşi români să trăiască clipe atât de înălţătoare, ne determină şi pe noi să fim prezenţi aici cu gândul nostru de dragoste şi de preţuire, împărtăşit şi de românii ortodocşi din ţară şi din străinătate, care s-au bucurat de sprijinul şi dragostea fraţilor lor catolici.

 

Cu aceste gânduri şi cu rugăciunea noastră către Milostivul Dumnezeu, venerăm memoria celui ce a fost Papa Ioan Paul al II-lea, iubitul nostru frate întru Hristos, Arhiereul Cel veşnic.

 

Veşnică să-i fie pomenirea!

 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.