2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 NUMARUL 6
 
Este publicat? harta României cu lag?re si închisori unde au pierit sute de mii de oameni, detinuti politici.
Cu toate c?, în închisorile comuniste din România, detinutul era lipsit pân? si de creion si de hârtie, acest handicap a fost dep?sit nu numai de poeti si scriitori, ci si de cei care au compus melodii si texte , memorându-le si transpunându-le pe note in muzic?, dup? iesirea din închisoare. Asa s-a n?cut si poemul-cantat? "Mântuire" al lui Traian Popescu, compus în detentie si care a putut fi executat în fata publicului abia dup? Revolutia din 1989.
Mircea Eliade
Marele erudit, filosof si istoric al religiilor, care a tr?it la Paris si chicago (m. în 1986), evoc? în acest fragment amintiri din detentia sa (din 1938), detentie ce nu se poate compara cu regimul de exterminare impus de comunisti in închisorile lor. Astfel, viitorul savant a putut scrie îhn detentie romanul "Nunt? în cer"
Valeriu C. Nestian
Arestat la vârsta de 18 ani, pe când era inc? elev, autorul a fost condamnat la 5 ani închisoare, pentru organizarea, împreun? cu elevii din orasul natal, a unui grup anticomunist. El relateaz? aici aventura "evad?rii" cu câtiva colegi, esuat? la scurt timp, si care i-a readus in mâinile Securit?tii.
Ileana Macici
V?duva generalului român Nicolae Macici red? suferintele prin care a trecut ea si familia, în urma arest?rii si condamn?rii sotului s?u, acuzat pe nedrept de "crime de r?zboi" si mort în închisoare. Desi nu a fost închis?, a fost supus? permanent persecutiilor, al?turi de unicul ei fiu, fiind nevoit? s? presteze cele mai grele si umilitoare munci, ca sotie a unui "criminal de r?zboi", desi fusese un erou al neamului.
Paul Cernovodeanu
Autorul continu? seria articolelor dedicate istoriei Basarabiei, modul în care a fost r?pit? României si st?pânit? de rusi, ca urmare a unor nedrepte manevre diplomatice sau militare, pân? în momentul când a revenit la trupul patriei, în cadrul României Mari (1918)
Mahatma Gandhi
Se public? în continuare relatarea autobiografic? a vietii marelui lupt?tor pentru dreptate si libertate.
Emil Cioran
Continuarea esului despre poporul evreu, eseu publicat în num?rul 5 al revistei si care se încheie in acest num?r.
Geo Dumitrescu
Este bine cunoscut faptul c? initial, multe persoane din numeroase t?ri au fost atrase de ideile utopice puse în circulatie de comunisti, cum au fost un Panait Istrati, Andre Gide, Andre Malraux s.a., naivi, c?ror onestitate si bun? credint? nu pot fi contestate. Dar dezam?girea lor s-a produs pe m?sur? ce au descoperit adev?ratele teluri urm?rite de comunisti si de metodele folosite de eie pentru atingerea scopurilor lor. Atunci ei s-au dezis de comunism, unii devenind dizidenti sau opozanti ai regimului. În aceast? situatie a fost si marele poet român Geo Dumitrescu, care, în acest articol relateaz? modul în care si-a pierdut iluziile din tinerete, încrederea în partid si a devenit constient de marea eroare a vietii sale.
Boris Kritchewsky
Autorul, ziarist comunist, fost corespondent in Rusia al ziarului L'Humanite, relateaz? felul în care Lenin si Trotki au dat lovitura de stat, acaparând puterea în Rusia, prin înselarea maselor.
Banu Rădulescu
Pornind de la constatarea c?, de-a lungul istoriei, unele popoare au avut parte de conduc?tori bolnavi - cu tare psihice, autorul, medic de profesie si scriitor, propune ca un drept inalienabil al omului, dreptul de avea conduc?tori s?n?tosi mintal. În acest sens, ONU ar trebui s? initieze o examinare medical? multilateral? a candidatilor la posturile de conduc?tori s?n?tosi mintal.
Nicolae Rădescu
Autorul (1876 - 1953) a fost, într-un moment crucial al istoriei României, ultimul prim ministru înainte de instaurea totalitarismului de tip stalinist în tar?. Militar de carier?, general, el descrie manevrele folosite de comunisti, sub "pav?za" armatei sovietice, pentru pune mâna pe putere în tar? si a elimina opozitia antisovietic? si anticomunist?.
6 MARTIE 1945, ZIUA GANDIRII ARESTATE LA ROMANI. Fundatia Cultural? Memoriaa decis s? comemoreze aceast? zi, ca "una din zilele cele mai nefaste ale istoriei noastre", în care comunistii au preluat puterea în tar?. Mircea Carp - Primul guvern comunist din istoria României Autorul, actualmente comentator la postul de radio "Europa Liber?", red? pe scurt evenimentele politice importante - interne si externe - care au permis si au dus la instaurarea primului guvern comunist în România, în frunte cu Petru Groza, primul presedinte al Consiliului de Ministri, a c?rui scurt? biografie este prezentat? de asemenea la sfârstul articolului.
Magda Macici
Neexistând un manual cu istoria real? a PCR (totul fiind de fapt pseudo-istorie), aceast? rubric? urm?reste s? prezinte adev?rul, pân? de curând ascuns. Astfel, autoarea prezint? în acest prim articol de început, perioada care a urmat dup? Marea Unire (1 Decembrie 1918) si crearea României Mari, adic? anii 1918 - 1921, perioada agitatiilor comuniste, grevelor, a manifestatiilor de strad? etc., organizate în scopul cre?rii haosului si destabilizarea puterii în cadrul noului stat. În încheierea articolului se public? o Fis? de nomenclaturist, si anume, a Anei Pauker, una din figurule cele mai sinistre ale comunistilor din România, prin care Stalin si-a impus numeroase actiuni.
Ileana Macici
V?duva generalului român Nicolae Macici red? suferintele prin care a trecut ea si familia, în urma arest?rii si condamn?rii sotului s?u, acuzat pe nedrept de "crime de r?zboi" si mort în închisoare. Desi nu a fost închis?, a fost supus? permanent persecutiilor, al?turi de unicul ei fiu, fiind nevoit? s? presteze cele mai grele si umilitoare munci, ca sotie a unui "criminal de r?zboi", desi fusese un erou al neamului.
În cadrul acestui capitol doi critici români, Al. S?ndulescu si Ioan Grosan, prezint? scurte recenzii asupra unor volume despre universul concentrationar românesc, cum sunt c?rtile: Nicolae Steinhardt - Jurnalul fericirii si respectiv, Ion Ioanid - Închisoarea noastr? cea de toate zilele.
Cuprinde catalogul celor morti în închisorile comuniste - literele E -F
Aceast? rubric? r?mâne în permanent? deschis? celor care vor s? afle date si fapte despre cei apropiati lor, disp?ruti în închisorile si lag?rele comuniste.
 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.