2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 NUMARUL 26
 
Nicolae Constantinescu
Demararea proiectului Memorialul Fortul 13 Jilava am anuntat-o în nr. 20 al revistei noastre si am mai vorbit despre acest proiect si în numerele anterioare. Dar pentru c? nu toti cititorii au putut s? consulte acele numere, repet?m acum unele lucruri inserate acolo la rubrica "Memoria în prezent". Astfel: În urma unei conventii, Ministerul Justitiei a hot?rât s? cedeze Fundatiei Culturale Memoria Fortul 13 Jilava pentru ca Fundatia s? amenajeze acest spatiu asa cum a fost folosit de comunisti ca temnit?, ba chiar una dintre cele mai înfricos?toare. Asadar, acest Memorial Fortul 13 Jilava a si început s? existe. I. Fundatia Cultural? Memoria si-a concentrat atentia asupra temnitei de la Jilava pentru c? în regimul comunist aceasta a fost închisoarea prin care, aproape f?r? exceptie, au trecut toti detinutii politici. Ea a servit ca închisoare-depozit organelor centrale ale Securit?tii. Tot aici au avut loc cele mai multe executii. Chiar unii condamnati la moarte prin diverse locuri din tar? erau adusi aici si împuscati în asa-zisa "Vale a Piersicilor".
Andrei Ciurunga
Anatolie Panis
Gabriel Catalan
Eugen Uricaru
J. A. Barnes
Stéphane Courtois
Lucretia Jurj-Costescu
Sora Clara Catrina Laslău
Cezar Zugravu
Mihail Fărcăsanu
În 1946, când înc? nu p?rea totul pierdut (România înc? mai era Regatul României, iar românii înc? îi mai asteptau pe americani), Mihail F?rc?sanu, presedintele Tineretului National Liberal, adreseaz? un num?r de 18 Scrisori c?tre tineretul român care, iat?, dup? peste o jum?tate de secol de bezn? comunist? si de ceat? post-comunist?, îsi mai p?streaz? actualitatea si forta. Fie ca tineretul României de ast?zi, care a g?sit curajul, în 1989, s? înfrâng? cumplita dictatur?, si resursele sufletesti, în 1996, s?-si declare r?spicat optiunea pentru democratie si prop?sire, s? afle în aceste scrisori forta de a duce mai departe crezul bunicilor si p?rintilor lor martiri si s? contribuie cu elan, imaginatie, sensibilitate, determinare si cur?tenie sufleteasc?, la refacerea moral? si material? a t?rii si neamului.
"Catalog" - litera T
 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.