2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 NUMARUL 20
 
Mihai I, regele României
Acest discurs este cel prin care fostul suveran al României, care a fost silit de comunisti s? abdice în 1947 si c?ruia abia de curând i s-a redat cet?tenia român?, pledeaz? pentru intrarea României în NATO.
Banu Rădulescu
Redactorul sef al revistei marcheaz? drumul acesteia pân? la aparitia num?rului 20
Se reproduce harta României cu toate lag?rele de exterminare si închisorile care au functionat în regimul comunist.
R?pirea Bucovinei dup? documente autentice Sunt reproduse documente secrete existente în arhivele Austriei. Din acestea, reiese c? Bucovina, p?mânt românesc si locuit numai de români, a fost furat t?rii de austriecii care i-au mituit pe turci în 1775, când asupra t?rile Române se exercita suzeranitatea Turciei.
Dumitru Oniga
Poetul, care a f?cut aproape 20 de ani de închisoare, arat? în poezia sa ca e greu s? scrii poezii despre "acest? er?", dac? nu ai tr?it toate chinurile detentiei comuniste. Poezia este dedicat? unui oarecare Adrian P?unescu, un poet de curte al lui Ceausescu.
Dinu Băcăuanu
Aceast? biseric?, cu o vechime foarte mare a fost una dintre cele mai frumoase biserici din Bucuresti. Ea a fost demolat? de Ceausescu în 1987. Autorul face istoricul acestui istoricul acestui monument de patrimoniu national, disp?rut acum de pe fata p?mântului din ordinul comunistilor.
Cornel tăranu
Autorul, o mare personalitate muzical? româneasc?, a descoperit un manuscris inedit al lui George Enescu, muzician român de talie universal?. Textul muzical al lui Enescu este un elogiu adus monarhiei românesti.
Se face un istoric al închisorilor din România bazat pe documente.
Ion Deboveanu
Autorul, fost detinut politic, a fost închis în acest fortîn timpul regimului comunist. El descrie constructia închisorii ca atare, dar vorbeste si despre unii condamnati ai acestei închisori, care a fost una din cele mai fioroase închisori sub regimul comunist.
Se mentioneaz? unele activit?ti ale Fundatiei în perioada 20 martie - 1 iulie 1997. Între acestea, una din cele mai importante este înfiintarea unei filiale în Japonia.
Fundatia Cultural? Memoria a primit întregul spatiu al acestei temute temnite din partea Ministerului de Justitie. Aici, Fundatia îsi propune s? amenajeze un real "Muzeu al suferintei românesti", exact asa cum a fost el în regimul comunist, ca s? vad? si generatiile viitoare pe unde au suferit p?rintii si str?mosii lor. Va fi deci loc de pelerinaj, dar si rememorare
Silvia Sasu
Autoarea este mama unui tân?r profesor care a fost ucis de Securitate în 1984, dar uciderea a fost camuflat?, dându-i-se aparenta unui accident de tren. Din articol, care se bazeaz? pe unele am?nunte clare, reiese de fapt c? "accidentul" a fost o crim? premeditat? de Securitate.
În anul 1949 a fost omorot de Securitate în com. Viforoas, jud. Mures înv?t?torul Iozef Santa. El a fost l?sat trei zile ca s?-l vad? tot satul. Osemintele lui au fost descoperite în 1992 si reînhumate.
Mihai Timaru
Chiar titlul articolului rezum? continutul acestuia. Pentru lupta sa autorul a avut s? îndure oribile schingiuiri ale Securit?tii si s? stea în închisoare 15 ani.
Este un apel care este repetat în alte reviste anterioare, cerându-se eliberarea acestui bun român, condamnat la moarte si detinut în prezent în enclava transnistrian?, la Tiraspol
Sunt dou? subcapitole din lucrarea "St?pânii Nomenklaturii" a bine-cunoscutului specialist sovietolog Michael Volenski .
Michael Volenski
Capitol în care se arat? purtarea execrabil? a lui Marx si Engels în cadrul familiilor lor.
Michael Volenski
Capitol în care se demonstreaz? rasismul si antisemitismul acestor "p?rinti" ai comunismului.
Documente secrete ale PCUS Sunt câteva documente luate chiar de la surs?. Din ele reiese c? "ajutorul fr?tesc" al sovieticilor oferit altor popoare nu consta din alimente sau bunuri folositoare omului, ci numai din arme.
Said - Emin Bitoev
Autorul descrie cum în 1944 au fost masacrati de NKVD câteva sute din populatia ceceno-inguse, care au fost închisi într-un grajd c?ruia i s-a dat foc.
Catalogul" celor ucisi în lupta anticomunist? - litera S - Se continu? catalogul început chiar de la primul num?r al revistei.
Sunt câteva anunturi în care rudele sau prietenii r?masi în viat? încearc? s? afle unele am?nuntele despre cei disp?ruti în temnitele comuniste.
Sunt câteva spicuiri din scrisorile pe care le primim la redactie în leg?tur? cu revista "Memoria". Cititorii ne confirm? cât de util? este revista în actualul peisaj românesc.
 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.