2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 NUMARUL 11
 
Mesajul regal care prefateaz? acest num?r al revistei, a fost transmis de Maiestatea Sa Regele Mihai în mod special fundatiei Culturale Memoria si revistei noastre. Mesajul a fost difuzat la spectacolul "Ne vom întoarcere intr-o zi" (recviem pentru martirii neamului), sear? de poezie si muzic?, realizat? sub auspiciile Fundatiei, la Ateneul Român, spectacol ca a avut loc la data de 21 martie 1994. În acest mesaj, Majestatea sa pledeaz? pentru importanta retr?irii adev?rului istoric. "O tar? f?r? trecut nu are nici un viitor. Ca s? putem merge inainte, trebuie s? plec?m de la ceva solid si acesta este Adev?rul Istoric."
Plecând de la memoria ontologic? - dihotomia memoriei istorice, p?rintele Galeriu vorbeste despre întelesuri foarte adonci, care reies dintr-un experiment istoric foarte dureros a memoriei istorice. În timp ce memoria ontologic? este "întip?ritura chipului divin", fiinta uman? intrând într-un proces abisal de distrugere a spiritului si al sufletului. Solutia pentru vindecare este credinta în Dumnezeu.
Se reproduce harta României cu toate lag?rele de exterminare si închisorile care au functionat în regimul comunist. De fapt, fiecare num?r al revistei, de la primul la ultimul, include o copie a acestei h?rti.
Aceast? nou? rubric? este deschis? "Exilului Românesc", exprimânnd impresiile unoe personalit?ti importante care au fost fortati s?-si p?r?seasc? tara.
Vintilă Horia
Ce-ti doresc eu tie... Rubrica este inaugurat? de Vintil? Horia, scriitor român a c?rui oper? a fost scris? în exil. Acest? nuvel?, intitulat? sugestiv "Moartea poetului", are ca idee central? "gondirea arestat?". Mesajul operei pune în evidemt? rolul artistului ca martor al istoriei:"Dac? eu mor - afirm? poetul - nu va mai fi nimeni care s? poata spune acest lucruri." "Ce-ti doresc eu tie... C?tre o reg?sire în fiint?" este titlul unui eseu al aceluiasi autor, din care revista reproduce un fragment semnificativinclus în volumul "Mai bine mort, decât comunist - gânduri pe marginea unei istorii a viitorului" publicat? în 1990 la Editura Phoenix, Bucuresti. Radu Enescu - Vintil? Horia, omul, amicul Marilena Rotaru - Închid ochii ca s? tr?iesc Autorii aduc un omagiu post-mortem marelui poet Vintil? Horia, care a murit în exil pe 4 aprilie 1992.
Aceast? rubric? va publica de acum înainte numai articole scrise de tineri, elevi si studenti, ei fiind viitorii constructori ai destinului t?rii noastre
Petre Guran
Autorul vorbeste, aducond argumente istorice si sociologice, despre procesul de distrugere a t?r?nimii de c?tre comunism.
"În 1948 ne-au luat muntele..." R?scoala t?r?neasc? din Muntii Vrancei - 23 iulie 1950 - Dest?inuirile participantilor Unii supravietuitori ai terorii si ai inchisorilor comuniste aduc m?rturia suferintelor îndurate doar pentru c? s-au opus ororilor comuniste impuse ca liter? de lege pentru constructia "noului regim"
Dr. Ovidiu Dinulescu
Autorul scoate în evident? alte nelegiuiri comise de comunisti: arestarea, in noaptea de 8 mai 1959, a opt din cei 11 medici ai Spitalului Militar Constanta. capul de acuzare: "...grupul de medici...s-a dedat la acte dusm?noase, calomniind Urss, negând realiz?rile regimului si partidului nostru, opunându-se colectiviz?ri, fiind de acord cu contrarevolutia din Ungaria si împotriva interventiei armatei rosii acolo etc..."
Alexandru Tugui
Autorul, un specialist în stiinte economice, stabilit în Statele Unite, analizeaz? mecanismul operatiunii unuia din renumitele SOVROM-uri (sov- sovietic; rom-românesc), ale c?ror institutii economice înfiintate pe teritoriul t?rii noastre în "cooperare" cu sovieticii, au transformat România într-o "vac? de muls" pentru imperiul sovietic.
Gheorghe Boldur - Lătescu
Un reputat economist, autorul evidentiaz? - pe baza unor date culese din statistici oficiale românesti sau internationale - subminarea deliberat?, de c?tre oficialii comunisti, a economiei,care dupa o jum?tate de secol de haos si de anarhie "controlat?", ajunsese in pragul dec?derii.
Aleksandr Soljenitân
O adev?rat? lectie de istorie, discursul reputatului scriitor rus d? semnalul de alarm? asupra destinelor generatiilor viitoare: "Nu, linistea nu promite s? coboare pe planeta noastr, si e nu ne va fi acordat? atât de usor. ?i totusi, este sigur ca nu vom fi travesat in zadar încerc?rile veacului 20."
Mahatma Gandhi
Autobiografia lui Mahatma Gandhi, început? în num?rul 3 al revistei noastre se continu? cu capitolul 8, dând posibilitatea cititorilor s? descopere viata acestui renumit condamnat politic al acestui secol.
Banu R?dulescu, redactorul sef al revistei, aduce în discutie "renumitul" manual de istorie contraf?cut al lui Mihail Roller, "documentatia de baz? a acestui manual fiind Minciuna". Cartea lui Roller a fost "manualul" de propagand? al Partidului Comunist Român
Mihail Volenski
Este continuat interesantul eseu, bine cunoscut în Occident, care vine în beneficiul tinerilor mai ales. Aceast? nou? clas? social?, pe care o numi "nomenclatura", ne apare ca un r?u total - o clas? de profitori si de pareziti - o inventie a ideologiei marxist-leniniste.
Alexandru Baciu
Autorul vorbeste despre diabolicul mecanism al cre?rii - prin prs? - a "limbii de lemn", una din cele mai perfide mosteniri ale comunismului, revelând, de asemenea, ce se întâmpla în mass-media.
În aceast? rubric? sunt prezentate unele am?nunte despre Fundatia Cultural? Memoria, statutul s?u si unele actiuni întreprinse de acesta de la înfiintare.
Vladimir Catargiu
Autorul prezint? destinul tragic al unuia dintre cei mai de seam? reprezentanti ai misc?rii socialiste, un prieten apropiat al lui C. Dobrogeanu-Gherea si al lui Panait Istrati, condamnat la închisoare sub o acuzatie fals?, care a murit într-o închisoare comunist? si a fost mai târziu "reabilitat" post-mortem chiar de comunisti!
Catalogul" celor ucisi în lupta anticomunist? continu? cu partea a doua a parte a celor ale caror nume încep cu litera M.
Aceast? rubric?, prezent? de la primul num?r, este deschis? tuturor celor care, separati de rude si prieteni, încearc? s? afle ceva despre destinul lor
 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.