2% pentru MEMORIA
Vizitati-ne pe Facebook
 NUMARUL 10
 
Alexandru Paleologu
Renumitul scriitor, senator in actualul Parlament, pune accent în articolul s?u pe necesitatea de a mentine treaz? memoria pentru ca uitarea s? nu acopere tot ce s-a întâmplat în timpul regimului comunist, astfel încât aceast? perioad? nefast? s? nu se mai repete vreodat? în istoria patriei noastre.
Banu Rădulescu
Redactorul sef al Revistei Memoria adreseaz? cititorilor o scrisoare deschis?, în care le spune despre problemele întâlnite de-a lungul public?rii primelor zece numere. Dl. R?dulescu insist? asupra problemelor financiare, care sunt mari si continu? s? creasc?, punând în pericol chiar existenta revistei. Cititorii sunt rugati s? sustin? mentinrea revistei.
Se reproduce harta României cu toate lag?rele de exterminare si închisorile care au functionat în regimul comunist. De fapt, fiecare num?r al revistei, de la primul la ultimul, include o copie a acestei h?rti.
Dan Laurentiu
Autorul, unul dintre cei mai reprezentativi poeti contemporani români, vorbeste despre trei poezii, compuse în închisoare de unul dintre cei mai mari poeti din perioada interbelic?, Nichifor Crainic, care f?cut multi ani de pusc?rie în timpul regimului comunist, condamnat pentru crima c? nu împ?rt?sea modul de gândire al comunistilor. Aceste trei poezii ale lui Nichifor Crainic, sunt publicate în acest num?r. Ele au fost selectate din zeci de poezii pe care autorul le-a scris in închisoare. Aceste poezii au fost compuse f?r? a fi scrise, pentru c? creionul si hârtia erau înterzise în închisorile comuniste. Oricine era prins în posesia acestor lucruri era aspru pedepsit. Poeziile erau memorate de prizonieri si apoi, circulau de la om la om, pe cale oral?.
Nichifor Crainic
Poetul ne povesteste cum, stând într-o celul? vecin? cu cea a marelui folclorist român, Harry Brauner, condamnat la multi ani de închisoare în urma unui proces politic si care era tinut în total? izolare, a comunicat cu vecinul s?u prin peretele ce îi desp?rtea. Poetul îi dicta poeziile, în timp ce Harry Brauner le punea pe muzic?, în stil focloric.
Un text introductiv se refer? la jaful economic al Uniunii Sovietice imediat dup? invazia sa în România, pe 23 August 1944. A fost un jaf f?r? precedent în tara noastr? si poate în lumea întreag?. S-a furat tot ce se putea fura, chiar si traversele de cale ferat?. Proportiile acestui jaf abia încep s? fie evaluate. Dar Conventia de armistitiu nu era decât un act formal menit s? acopere hotia în ochii str?in?t?tii. Conventia de armistitiu, stabilit? între aliati (Uniunea Sovietic?, Marea Britanie si Statele Unite) si România, este prezentat? punct cu punct. Scrisoarea Primului Ministru Dr. Petru Groza Revista reproduce scrisoarea trimis? de Petru Groza, Primului Ministru al primului guvern comunist în România (instaurat pe 6 martie 1945) si Gheorghe T?t?r?scu, Prim Ministru Adjunct al acelui guvern, c?tre General-Colonelul Ivan Susaikov, Presedinte Adjunct al Comisiei Aliate de Control, cel c?rui sarcin? era s? supervizeze punerea în aplicare a Conventiei. Desi comunist, Guvernul român a scos in evident? faptul c? România reusise într-un an s?-si îndeplineasc? anumite îndatoriri. De fapt, scrisoarea cerea sovieticilor s? fie mai inteleg?tori si s? aib? un pic de mil? în jefuirea poporului român. În finalul scrisorii, Guvernul român cerea deblocarea tuturor bunurilor apartinând cet?tenilor români absenti sau deportati. R?spunsul Generalului - Colonel Ivan Susaikov Este un r?spuns foarte insolent. Printre altele, ca r?spuns la cererea lui Groza ca toti prizonierii români aflati în închisorile sovietice s? fie eliberati (se aflau peste 100.000 de prizonieri), Susaikov a r?spuns c? vor fi eliberati 500. Asta ne poate spune foarte multe despre "generozitatea" sovietic?
În rubrica Primul cerc al suferintei, publicat? într-un num?r anterior, era prezentat? viata unui condamnat politic în închisorile comuniste. Al doilea cerc al suferintei se referea la viata familiei celui care era arestat. Al treilea cerc al suferintei ne înf?tiseaz? viata îndurat? de fostii condamnati politici, dup? eliberarea lor din închisoare
Cezar Zugravu
Autorul, un remarcabil inginer român, care a absolvit facultatea sef de promotie, vorbeste despre cum Securitatea i-a umbrit existenta, de-a lungul anilor, dup? ce fusese eliberat din închisoarea comunist?, pân? în Decembrie 1989. Securitatea la urm?rit încercând s? fac? din el un informator. Cazul lui nu este unicul printre prizonierii politici în regimul comunist.
Petre Nemoianu
Autorul, o mare personalitate stiintific? si politic? a României, agronom de profesie, a fost minstrul Agriculturii în timpul Guvernului Antonescu. Pentru aceast? "crim?" el a trebuit s?-si sacrifice viata în închisoare. În textele de fat? el descrie unele aspecte de viat? a t?ranilor români, înainte ca puterea s? fie preluat? de comunisti.
George Iaru
Autorul îl evoc? pe Lenin, numit "vis?torul" de c?tre scriitorul englez H.G. Wells, desi el a fost de fapt cel mai real criminal, cel care a trimis milioane de oameni la moarte. El ne este înf?tisat sub adev?rata sa fat?, fiind l?sat s?-si fac? un autoportret psihic si moral.
Mahatma Gandhi
Autobiografia lui Mahatma Gandhi, început? în num?rul 3 al revistei noastre se continu? cu capitolul 7, dând posibilitatea cititorilor s? descopere viata acestui renumit condamnat politic al acestui secol.
Constantin Dinu Vasiliu
Autorul, un ofiter remarcabil al armatei române, decorat pe front cu Ordinul "Mihai Viteazul", cea mai mare decoratie, un om care a cunoscut multe din miscarile armatei, ne povesteste cum în muntii Bucovinei s-au deplasat armate pentru opri invadatorii sovietici. Acesta a fost prima miscare prin care românii au încercat o rezistent? armat? contra opresorilor. Ar trebui acctentuat faptul c? în aceast? teribil? lupta între democratie si comunism, România a fost singura tar? din Europa de Est care s-a opus comunismului cu arma in mân?.
Mihail Volenski
Este continuat interesantul eseu, bine cunoscut în Occident, care vine în beneficiul tinerilor mai ales. Aceast? nou? clas? social?, pe care o numi "nomenclatura", ne apare ca un r?u total - o clas? de profitori si de pareziti - o inventie a ideologiei marxist-leniniste.
Proces verbal de executie Acesta este un act autentic, prin care t?ranul s?rac era condamnat la moarte de c?tre regimul comunist. Ultima lui dorint? era "un pahar de ap?". C?l?ul, îns? îi refuza si asta.
Albert Einstein
Marele om de stiint? îsi prezint? p?rerile sale despre educatie, cea care este atât de necesar? tineretului din ziua de azi.
În aceast? rubric? sunt prezentate unele impresii ale cititorilor români si str?ini despre revista "Memoria".
Aceast? rubric? corecteaz? unele greseli, care au ap?rut din cauza informatiilor inadecvate si astfel, datorit? imposibilit?tii de a le rectifica imediat a ap?rut aceast? rubric? în revista noastr?.
"Catalogul celor ucisi în lupta anticomunist?" a ajuns în acest num?r la litera M. Public?m partea întâi, deoarece num?rul lor este mult mai mare
Aceast? rubric? contine câteva anunturi în care rudele sau prietenii r?masi în viat? încearc? s? afle unele am?nuntele despre cei disp?ruti în temnitele comuniste.
 
Ultimele
numere:
 
 
 
 
Prima pagina | Arhiva | Redactia | Editura | Abonamente | Contact
Copyright 2003- 2011 Revista Memoria. Toate drepturile rezervate.